2022-01-19 14:48Pressmeddelande

Vernum förvärvar 52 lägenheter i centrala Älmsta

ÄlmstagårdenÄlmstagården

Vernum har förvärvat Älmstagården, med 52 hyresrätter och 2 gruppboenden, från Riddargatan Förvaltning. Fastigheterna är belägna invid Väddö kanal i Älmsta, Norrtälje kommun. Vernum har sedan tidigare en byggrätt om ca. 10.000 kvm ljus BTA intill Älmstagården, där ett hållbart flerfamiljshus ska byggas med Vernums lättbalkssystem i trä.

Rolf Alexander, transaktionschef på Vernum kommenterar affären:

”Parallellt med vår nyproduktion av hyresrätter förvärvar vi även befintliga bostäder. Där uppgraderar vi löpande standarden men framförallt gör vi bostäderna och förvaltningen mer klimatsmart. Det ingår i vårt miljöarbete att inte bara bygga nytt och hållbart utan vi vill även ta tillvara på de resurser och byggnader som redan finns för att sedan utveckla och förädla dem."

Vernum avser fortsätta att öka förvaltningsvolymen i Norrtälje och letar aktivt efter nya möjligheter.Om Vernum Fastigheter

Vernum Fastigheter producerar hyresbostäder med ett cirkulärt och långsiktigt fokus. Genom vårt egenutvecklade, kostnadseffektiva och flexibla träbyggnadssystem skapar vi åtråvärda och hållbara hem som uppskattas av våra boende, år efter år.