2023-01-31 07:00Pressmeddelande

8 av 10 svenskar önskar hållbara hus

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Fler än 10 000 nya bostäder färdigställdes under det senaste kvartalet och bland befolkningen är stödet mycket stort för att nya bostäder ska byggas med så lågt klimatavtryck som möjligt. Det visar en ny Sifoundersökning, framtagen på uppdrag av fastighetsbolaget Vernum.

I undersökningen, som genomfördes av Sifo under december 2022–januari 2023, fick 1 134 svenskar svara på frågan ”Hur viktigt är det för dig att hus som byggs i dag ska byggas med en så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt?”.

Bland befolkningen som helhet var stödet för att hus ska byggas klimatsmart överväldigande: 83 procent av de tillfrågade ansåg att det var ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt”.

Kvinnor ansåg i högre grad än män att det är viktigt att hus byggs med liten klimatpåverkan, 90 procent av kvinnorna jämfört med 76 procent av männen instämmer i detta. Bland storstadsregionerna, där bostadsbristen är som störst, sticker göteborgarna ut som mest klimatmedvetna. Hela 89 procent vill ha nybyggda bostäder med så låg klimatpåverkan som möjligt. Samtidigt anser 12 procent av de tillfrågade stockholmarna att det inte är viktigt, vilket är betydligt fler än i Göteborg och Malmö.

- Medvetna medborgare gör medvetna val. Om fler svenskar förstår vilken typ av utsläpp som fastighetssektorn står för ökar trycket för den nödvändiga omställningen av vår bransch. Lyckligtvis finns det redan både material och metoder i Sverige för att åtgärda bostadsbristen utan att bidra till en ännu svårare klimatkris, säger Fredrik Lindberg, VD på Vernum Fastigheter.

Resultat:
"Hur viktigt är det för dig att hus som byggs i dag ska byggas med en så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt?" (procent)

 

Totalt

Män

Kvinnor

Stockholm

Malmö

Göteborg

Inte alls viktigt

3

6

0

3

1

0

Ganska oviktigt

9

14

5

8

7

6

Ganska viktigt

45

45

44

42

44

49

Mycket viktigt

38

31

46

45

39

40

Tveksam, vet ej

4

3

5

2

9

5

Mycket viktigt +

83

76

90

87

83

89

Ganska viktigt

Ganska oviktigt +

13

20

5

12

8

6

Inte alls viktigt

 Om Vernum Fastigheter

Vernum Fastigheter bygger och förvaltar hyresbostäder med ett cirkulärt och långsiktigt fokus. Genom vårt resurssnåla träbyggnadssystem och vår förvaltning med "evighetsperspektiv" skapar vi åtråvärda och hållbara hem som uppskattas av våra boende, år efter år.


Kontaktpersoner

Felicia Lidberg Collinder
Marknadschef
Felicia Lidberg Collinder