2022-05-18 13:00Nyheter

Skogens Dag & Nordic Sustainability Expo 2022

Skogens dag på BernsSkogens dag på Berns

Den senaste veckan har vi på Vernum deltagit på både Trästads "Skogens Dag" och Nordic Sustainability Expo 2022. Det har varit väldigt givande dagar med intressanta diskussioner kring den gröna omställningen, vikten av resurssnålhet och problematiken kring greenwashing. Om ni vill veta mer om hur vi resonerar kring dessa frågor i relation till byggbranschen besök vår hemsida!

Trästad är en ideell förening för alla med intresse i träbyggnation och som vill se en ökad samverkan mellan olika aktörer och bidra till utveckling och kunskapsspridning – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. Detta ligger helt i linje med vår verksamhet och vi rekommenderar alla med ett intresserade att läsa mer om Trästads verksamhet här.Om Vernum Fastigheter

Vernum Fastigheter bygger och förvaltar hyresbostäder med ett cirkulärt och långsiktigt fokus. Genom vårt resurssnåla träbyggnadssystem och vår förvaltning med "evighetsperspektiv" skapar vi åtråvärda och hållbara hem som uppskattas av våra boende, år efter år.


Kontaktpersoner

Felicia Lidberg Collinder
Marknadschef
Felicia Lidberg Collinder